Bionic 880 NL
Aktuelles / Start Bionic 880
http://www.biophoton.nl/index.html

© 2013 Bionic 880 NL
 
 
 

Welkom bij Bionic 880

De foton-toepassing voor het gehele lichaam is een vernieuwende behandelingsmethode. Deze methode behoort tot de energetische en bio-energetische methoden, die therapeuten alternatieve natuurgeneesprocessen bieden.

 
Paradigma wijziging
In de geneeskunde voltrekt zich een wijziging in de paradigma. In stijgende mate stellen onderzoekers vast, dat naast de moleculaire interactie op biochemische basis, ook de factoren informatie en energie voor het organisme een extreem belangrijke rol spelen. Veel fenomenen, die empirisch te toetsen zijn, laten zich niet herleiden tot een biochemisch proces maar zijn enkel vanuit de factoren informatie en energie te verklaren. Niet alleen de biochemische, maar ook de biofysische kijk is relevant, om als therapeut optimaal te kunnen werken.


Acupunctuur
De klassieke naald-acupunctuur is een biofysische ingreep in het lichaam met biochemische werking. Het is als methode in de westelijke wereld doorgevoerd. De wetenschappelijke basis is wijdverbreid en doorontwikkeld. Met de opkomst van de elektro-acupunctuur is aangetoond dat stimulatie zonder letsel mogelijk is. De laser-acupunctuur heeft dit verder uitgewerkt en toont dat licht, in dit geval coherent licht, dezelfde werking als naald-acupunctuur kan hebben.
Voor veel artsen is de gedachte om te werken met zacht licht in plaats van naalden zeer aanlokkelijk, omdat deze therapie bij patiënten leidt tot minder angst of ongerustheid. Hierbij komt dat de kans op besmetting, orgaan perforatie en het vasthaken van naalden verdwijnt.
De toepassing van acupunctuur kan door therapeuten niet worden overgedragen.

Lichttherapie
Een belangrijke biofysische bijdrage hebben de biofysicus Gurwich (1923 Nobelprijs kandidaat), Italiaanse, Spaanse, Duitse en Russische onderzoekers geleverd. Het Russische onderzoeksteam heeft bij ca.5000 experimenten bevestigd, dat in cellen energie aanwezig is in de vorm van ultrazwak licht en dat door middel van dat licht, intercellulaire informatie uitwisseling plaatsvindt.
Licht bestaat volgens de kwantum theorie uit lichtbundels, ook wel quanten of fotonen genoemd. Het is onlangs wetenschappelijk bewezen, dat licht door de huid wordt opgenomen en in het lichaam wordt verspreid. De bijdrage van prof. Popp is de bevestiging van de andere onderzoeksteams, dat elke cel door middel van lichtfotonen met andere cellen communiceert. Er is op dit moment geen theorie, die de veelvoudige interactieve werkingen in het organisme beter verklaart dan de theorie van Popp. Prof. Popp heeft deze fotonen later biofotonen genoemd.


Voor wie is de fotonentherapie van nut?
Huisartsen, natuurlijke genezers, gynaecologen met natuurlijke geneesmiddelen, orthopeden met natuurlijke geneesmiddelen, kinderartsen met natuurlijke geneesmiddelen, psychotherapeuten, tandartsen die holistische therapie aanbieden, therapeuten en diertherapeuten.
De Bionic 880 is een medisch apparaat, vakinformatie is aan therapeuten voorbehouden die zich hebben geregistreerd. (zie navigatie boven)
Voor alle niet-medische therapeuten en voor particulieren wordt de Bionic Health Care ontwikkeld, gebaseerd op de Bionic 880.
Op grond van de energetische werking is de Bionic Health-Care bijzonder geschikt voor preventie-toepassingen.
Verdere informatie over de Bionic 880 en de Bionic Health Care is op aanvraag(Link setzen) te verkrijgen.

Uit voorzorg wijzen wij u erop, dat de werking van biofotonen in de medische opleidingen niet als bewezen wordt beschouwd.