Bionic 880 NL
Kontakt & Impressum
http://www.biophoton.nl/kontakt.html

© 2013 Bionic 880 NL
 
 
 

Contact

Voornaam
Achternaam

Wij verklaren nadrukkelijk dat uw contactgegeven niet aan derden zullen worden doorgegeven.

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag.

E-Mail
Nachricht
Straat
Postcode
Plaats
Telefoon
  
 

Colofon

Erik Noteboom  

Bouwbiologisch Adviesbureau Noteboom

De Warrebosk 7

9222 LM  Drachtstercompagnie

T. 0512 - 340 666

F. 0512 - 340 404

info@bouwbiologischadvies.nl

www.bouwbiologischadvies.nl

www.medischeapparatuuur.nl

Mehrwert steuernummer: NL09584379B01

Handelskammernummer: 02081617

 

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze webpagina’s wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen wij geen garantie bieden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud.

Als aanbieder van diensten zijn wij voor de eigen inhoud op deze pagina’s verantwoordelijk conform de algemene wet. Aanbieders van diensten zijn evenwel niet verplicht toezicht te houden op de door hen doorgegeven of opgeslagen informatie van anderen of te onderzoeken of er omstandigheden zijn die op activiteiten wijzen die in strijd zijn met de wet. Verplichtingen om conform de algemene wet informatie te verwijderen of toegang tot deze informatie te blokkeren blijven hierbij onverminderd van kracht. Een hierop betrekking hebbende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete rechtsschennis bekend wordt. Wanneer wij eventuele rechtsschennissen ontdekken, zullen wij de betreffende pagina’s onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor verwijzingen

Ons aanbod bevat mogelijkerwijs verwijzingen naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Om die reden kunnen wij voor deze inhoud ook niet instaan. Voor de inhoud van de webpagina’s waarnaar wordt verwezen is altijd de respectieve aanbieder of exploitant van die webpagina’s verantwoordelijk. De webpagina’s waarnaar wordt verwezen, worden gecontroleerd op mogelijke overtreding van de wet op het moment van doorverwijzen. Op het moment van doorverwijzen was er geen inhoud onderscheidbaar die in strijd is met de wet. Een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar wordt verwezen kan zonder concrete aanwijzingen voor rechtsschennis in redelijkheid niet gevergd worden. Wanneer wij eventuele rechtsschennissen ontdekken, zullen wij de betreffende pagina’s onverwijld verwijderen.

Auteursrecht

De exploitanten van de webpagina’s doen hun best de auteursrechten van anderen in acht te nemen, respectievelijk terug te vallen op zelf samengesteld of rechtenvrij werk.
De door de pagina-exploitanten vervaardigde inhoud en werken op deze webpagina’s is onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht kan alleen na schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs of makers. Het downloaden of maken van kopie van deze pagina’s is alleen voor niet commercieel privé-gebruik toegestaan.

Privacybescherming

Voor zover er op onze webpagina’s gegevens opgevraagd worden die betrekking hebben op personen (bijvoorbeeld namen, adressen of e-mail adressen), dan gebeurt dit zo veel mogelijk op vrijwillige basis. Gebruikmaking van ons aanbod of onze diensten is, voor zover mogelijk, altijd mogelijk zonder opgaaf van persoonsgegevens.

Bij dezen wordt nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet expliciet aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de webpagina’s zullen gerechtelijke stappen overwegen in geval van ongevraagde toezending van reclame, bijvoorbeeld via spam mails.